ტივტივა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი


გამაფრთხილებელი ტივტივა

ტივტივა

მნიშვნელობა
  1. საგანი, რომელიც წყალში, სითხეში არ იძირება.
  2. მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება წყლის ან სითხის დონის სარეგულაციოდ ან გასაფრთხილებელად. იგი შეიძლება თავისუფლად ცურავდეს ან მიბმული იყოს თოკზე, ანკესზე, ბადეზე და .აშ.
წარმოთქმა:
IPA: [tɪvtɪva]
აუდიო მაგალითი: ტივტივა ?
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
ტივტივი
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტივტივა ტივტივ-ებ- ტივტივა-ნ-
მოთხრობითი ტივტივა- ტივტივ-ებ-მა ტივტივა-თ(ა)
მიცემითი ტივტივა-(ა) ტივტივ-ებ-(ა) ტივტივა-თ(ა)
ნათესაობითი ტივტივ-ის(ა) ტივტივ-ებ-ის(ა) ტივტივა-თ(ა)
მოქმედებითი ტივტივ-ით ტივტივ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ტივტივა-(ა) ტივტივ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ტივტივა- ტივტივ-ებ- ტივტივა-ნ-თარგმანები