გვარი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

გვარი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. მემკვიდრეობითი საგვარეულო სახელწოდება, რომელიც ერთვის ადამიანის საკუთარ სახელს.
 2. ჩამომავლობა.
 3. პირველყოფილ-­თემურ წყობილებაში – ძირითადი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს მონათესავე ოჯახების გაერთიანებას.
 4. სპეციალური: დიდი მოცულობის ცნება მასში შემავალ მცირე მოცულობის ცნებასთან (ცნებებთან) შედარებით.
 5. ხელოვნების, მხატვრული ლიტერატურის ერთ­-ერთი ჟანრობრივი საკლასიფიკაციო კატეგორია.
 6. ძირითადი ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც აერთიანებს ფილოგენეზურად ახლომდგომ სახეობებს.
 7. სპეციალური: ზმნის მორფოლოგიური კატეგორია, რომელიც ზმნაში აღნიშნავს მოქმედების მიმართებას ობიექტთან.
  მოქმედებითი გვარი. ვნებითი გვარი.
  ➤ სინონიმები: ჩამომავლობა, სახე, გუარი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: გვარიანი, გვარიშვილი, გვარიშვილობა, გვარობს, გვარობდა, გვაროვანი, გვაროვნობა, გვაროცნულ-თემური, გვაროვნული, გვარტომი, გვარტომობა, გვარ­ნათესავ­ი, გვარ­სახელ­ი, გვარ­ძირ­ი , გვარ­ჯილაგ­ი , გვარ­ჯიშ­ი, გვარგამოცვლილ­ი , გვარეულობა
➤ შესიტყვებები: გვარის გამგრძელებელი , გვარში მოსდგამს, გვარი ამოუწყდეს!
➤ ანდაზები: კვიცი გვარზე ხტის  •  არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი მისი

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 111.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 158.