მოქმედებითი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ოქმედებითი ოქმედებითები ოქმედებითნი

მოთხრობითი

ოქმედებითმა ოქმედებითებმა ოქმედებითთ(ა)

მიცემითი

ოქმედებითს(ა) ოქმედებითებს(ა) ოქმედებითთ(ა)

ნათესაობითი

ოქმედებითის(ა) ოქმედებითების(ა) ოქმედებითთ(ა)

მოქმედებითი

ოქმედებითით(ა) ოქმედებითებით(ა)

ვითარებითი

ოქმედებითად(ა) ოქმედებითებად(ა)

წოდებითი

ოქმედებითო ოქმედებითებო ოქმედებითნო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


მოქმედებით

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვისით?რითი?.
დამარცვლა:
მოქ·მე·დე·ბი·თი
ეტიმოლოგია:
შესაძლოა მოქმედებიდან
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მოქმედებითი ბრუნვა
წყაროები და რესურსები:
„მოქმედებითი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში