სახელობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

სახელობითი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. სახელისა და გვარის მოხსენიებით შედგენილი, წარმოებული.
  2. რაზედაც მესაკუთრის სახელი და გვარია აღნიშნული.
  3. ვისიმე (რისამე) სახელობისა.
  4. გრამატიკა: სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რა? ქართულ ენაში აღნიშნავს სუბიექტს (გარდაუვალ ზმნებთან, აგრეთვე გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა აწმყოს წყებაში) და პირდაპირ ობიექტს (გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა ნამყოსა და თურმეობითის წყებაში), ინდოევროპულ ენებში მხოლოდ სუბიექტს აღნიშნავს.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ შესიტყვებები: სახელობითი კენჭისყრა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]