სახელობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სახელობითი სახელობითები სახელობითნი
მოთხრობითი სახელობითმა სახელობითებმა სახელობითთ(ა)
მიცემითი სახელობითს(ა) სახელობითებს(ა) სახელობითთ(ა)
ნათესაობითი სახელობითის(ა) სახელობითების(ა) სახელობითთ(ა)
მოქმედებითი სახელობითით(ა) სახელობითებით(ა)
ვითარებითი სახელობითად(ა) სახელობითებად(ა)
წოდებითი სახელობითო სახელობითებო სახელობითნო


სახელობითი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ.. სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე:ვინ?რა?.
  2. (არსებითი სახელი) სახელისა და გვარის მოხსენიებით შედგენილი, წარმოებული.
  3. (არსებითი სახელი) რაზედაც მესაკუთრის სახელი და გვარია აღნიშნული.
  4. (არსებითი სახელი) ვისიმე (რისამე) სახელობისა.
დამარცვლა:
სა·ხე·ლო·ბი·თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
სახელობითი კენჭისყრა


თარგმანები