სახელობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. სახელობით- სახელობით-ებ- სახელობით-ნ-
მოთ. სახელობით-მა სახელობით-ებ-მა სახელობით-თ(ა)
მიც. სახელობით-(ა) სახელობით-ებ-(ა) სახელობით-თ(ა)
ნათ. სახელობით-ის(ა) სახელობით-ებ-ის(ა) სახელობით-თ(ა)
მოქ. სახელობით-ით(ა) სახელობით-ებ-ით(ა)
ვით. სახელობით-ად(ა) სახელობით-ებ-ად(ა)
წოდ. სახელობით- სახელობით-ებ- სახელობით-ნ-


სახელობითი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ.. სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე:ვინ?რა?.
  2. (არსებითი სახელი) სახელისა და გვარის მოხსენიებით შედგენილი, წარმოებული.
  3. (არსებითი სახელი) რაზედაც მესაკუთრის სახელი და გვარია აღნიშნული.
  4. (არსებითი სახელი) ვისიმე (რისამე) სახელობისა.
დამარცვლა:
სა·ხე·ლო·ბი·თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
სახელობითი კენჭისყრა
თარგმანები