შინაარსზე გადასვლა

ბერძნული

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ბერძნული¹[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ნაწარმოებია ბერძნ ფუძეზე სადაურობის აღმნიშვნელი -ულ სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
 1. საბერძნეთის ან ბერძნების კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  ბერძნული ენა. ბერძნული კულტურა
  თავათ არსაკიძესაც ბერძნული სკოლა ჰქონდა ბიზანტიონში განვლილი.
  ➤ ანტონიმები: არაბერძნული
 2. ბერძნული ენის კუთვნილი, ბერძნულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  ბერძნული სიტყვა. ბერძნული პოეზია
  ➤ სინონიმები: ბერძნულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაბერძნული, არაბერძნულენოვანი

ბერძნული²[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ენა და დამწერლობა, რომელზეც ბერძნები საუბრობენ და წერენ.
  ბავშვობაში ბერძნულს ვსწავლობდი
 2. სასაუბრო: ბერძნული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  ბერძნულში დავალება რა გვაქვს?. ბერძნულს მეცადინეობს
  ➤ სინონიმები: ბერძნ.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: გაბერძნებული
➤ შესიტყვებები: ბერძნული ენა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]