ქართული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

იხილეთ ასევე ქართული ენა

ქართული

მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები

ბრუნება არსებით სახელთან ერთად
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მოთხრობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მიცემითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
ნათესაობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მოქმედებითი ქართულ ... ქართულ ...
ვითარებითი ქართულ ... ქართულ ...
წოდებითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
ზედსართავი სახელის ხარისხები
დადებითი ქართული
უფროობითი (უქართულესი)
ოდნაობითი (მოქართულო)

მნიშვნელობა:

საქართველოში წარმოებული, ქართველის მიერ დამზადებული. ქართული წარმოშობის.

ანტონიმები

თარგმანი