ქართული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

იხილეთ ასევე ქართული ენა

ქართული

მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ქართულ- ... ქართულ- ... ქართულ-ნ- ...
მოთ. ქართულ-მა ... ქართულ-მა ... ქართულ-თ(ა) ...
მიც. ქართულ ... ქართულ ... ქართულ-თ(ა) ...
ნათ. ქართულ- ... ქართულ- ... ქართულ-თ(ა) ...
მოქ. ქართულ- ... ქართულ- ...
ვით. ქართულ ... ქართულ ...
წოდ. ქართულ- ... ქართულ- ... ქართულ-ნ- ...
დადებითი უფროობითი ოდნაობითი
ქართული (უქართულესი) (მოქართულო)

ქართული (ქარ-თუ-ლი) - ზედსართავი სახელი; ვითარებითი; დაესმის კითხვა — სადაური? (მარჯვნივ მოცემულია ზედსართავი სახელი "ქართული"-ს ბრუნების წესი არსებით სახელთან ერთად; ცალკე მდგომი ზედსართავი იბრუნვის როგორც არსებითი სახელი)


მნიშვნელობა:

საქართველოში წარმოებული, ქართველის მიერ დამზადებული. ქართული წარმოშობის.

ანტონიმები

თარგმანი