ქართული

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

იხილეთ ასევე ქართული ენა

ქართული

მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები

ბრუნება არსებით სახელთან ერთად
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მოთხრობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მიცემითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
ნათესაობითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
მოქმედებითი ქართულ ... ქართულ ...
ვითარებითი ქართულ ... ქართულ ...
წოდებითი ქართულ ... ქართულ ... ქართულ ...
ზედსართავი სახელის ხარისხები
დადებითი ქართული
უფროობითი (უქართულესი)
ოდნაობითი (მოქართულო)

მნიშვნელობა:

საქართველოში წარმოებული, ქართველის მიერ დამზადებული. ქართული წარმოშობის.

ანტონიმები

თარგმანი