თურქული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნება არსებით სახელთან ერთად
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი თურქულ ... თურქულ ... თურქულ ...
მოთხრობითი თურქულ ... თურქულ ... თურქულ ...
მიცემითი თურქულ ... თურქულ ... თურქულ ...
ნათესაობითი თურქულ ... თურქულ ... თურქულ ...
მოქმედებითი თურქულ ... თურქულ ...
ვითარებითი თურქულ ... თურქულ ...
წოდებითი თურქულ ... თურქულ ... თურქულ ...
ზედსართავი სახელის ხარისხები
დადებითი თურქული
უფროობითი
ოდნაობითი მოთურქულო


თურქული

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) ა. თუქებთან დაკავშირებული, თურქი ხალხის კუთვნილი
    ბ. თურქეთიდან მომდინარე; თურქეთში დამზადებული
  2. (არსებითი სახელი) თურქების სამეტყველო ენა - თურქული ენა
  3. (არსებითი სახელი) მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (აგრეთვე ღორის) პირის ღრუსა, ჩლიქებისა ცურის გადამდები ვირუსული დაავადება
წარმოთქმა:
IPA: /tur'ku'li/
ეტიმოლოგია:
თურქ-ი + -ული
სინონიმები:
ოსმალური
ანტონიმები:
არათურქული
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
თურქეთითურქოლოგიათურქოლოგიგათურქებულითურქ-ოსმალოთურქესტანიმანთურქი
შეადარეთ:
თურქმენული
თარგმანები