თურქული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-ნ- ...
მოთ. თურქულ-მა ... თურქულ-მა ... თურქულ-თ(ა) ...
მიც. თურქულ ... თურქულ ... თურქულ-თ(ა) ...
ნათ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-თ(ა) ...
მოქ. თურქულ- ... თურქულ- ...
ვით. თურქულ ... თურქულ ...
წოდ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-ნ- ...
დადებითი უფროობითი ოდნაობითი
თურქული მოთურქულო

თურქული (თურ-ქუ-ლი) - ზედსართავი სახელი; ვითარებითი; დაესმის კითხვა — სადაური? (მარჯვნივ მოცემულია ზედსართავი სახელი "თურქული"-ს ბრუნების წესი არსებით სახელთან ერთად; ცალკე მდგომი ზედსართავი იბრუნვის როგორც არსებითი სახელი)
თურქული

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) ა. თუქებთან დაკავშირებული, თურქი ხალხის კუთვნილი
    ბ. თურქეთიდან მომდინარე; თურქეთში დამზადებული
  2. (არსებითი სახელი) თურქების სამეტყველო ენა - თურქული ენა
  3. (არსებითი სახელი) მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (აგრეთვე ღორის) პირის ღრუსა, ჩლიქებისა ცურის გადამდები ვირუსული დაავადება

წარმოთქმა:

IPA: /tur'ku'li/

ეტიმოლოგია:

თურქ-ი + -ული

სინონიმები:

ოსმალური

ანტონიმები:

არათურქული

წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:

თურქეთითურქოლოგიათურქოლოგიგათურქებულითურქ-ოსმალოთურქესტანიმანთურქი

შეადარეთ:

თურქმენული
თარგმანები