თურქული

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-ნ- ...
მოთ. თურქულ-მა ... თურქულ-მა ... თურქულ-თ(ა) ...
მიც. თურქულ ... თურქულ ... თურქულ-თ(ა) ...
ნათ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-თ(ა) ...
მოქ. თურქულ- ... თურქულ- ...
ვით. თურქულ ... თურქულ ...
წოდ. თურქულ- ... თურქულ- ... თურქულ-ნ- ...
დადებითი უფროობითი ოდნაობითი
თურქული მოთურქულო

თურქული (თურ-ქუ-ლი) - ზედსართავი სახელი; ვითარებითი; დაესმის კითხვა — სადაური? (მარჯვნივ მოცემულია ზედსართავი სახელი "თურქული"-ს ბრუნების წესი არსებით სახელთან ერთად; ცალკე მდგომი ზედსართავი იბრუნვის როგორც არსებითი სახელი)
თურქული

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) ა. თუქებთან დაკავშირებული, თურქი ხალხის კუთვნილი
    ბ. თურქეთიდან მომდინარე; თურქეთში დამზადებული
  2. (არსებითი სახელი) თურქების სამეტყველო ენა - თურქული ენა
  3. (არსებითი სახელი) მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (აგრეთვე ღორის) პირის ღრუსა, ჩლიქებისა ცურის გადამდები ვირუსული დაავადება
წარმოთქმა:
IPA: /tur'ku'li/
ეტიმოლოგია:
თურქ-ი + -ული
სინონიმები:
ოსმალური
ანტონიმები:
არათურქული
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
თურქეთითურქოლოგიათურქოლოგიგათურქებულითურქ-ოსმალოთურქესტანიმანთურქი
შეადარეთ:
თურქმენული




თარგმანები