პატარა

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

პატარა¹

ეტიმოლოგია

წაკითხვა

მნიშვნელობა

ზედსართავი სახელი
 1. ზომით, სიდიდით ჩვეულებრივზე ნაკლები, მცირე.
  პატარა სოფელი
  ➤ სინონიმები: მცირე, კოკროჭინა, კუკნა, ნეკისოდენა, მოცუცქნული, ცუგრუმელა, პაწაწა, ციცქნა, პაწია, იოტისოდენა, ჟიჟმატი
  ➤ ანტონიმები: დიდი
 2. მცირე ასაკისა, მცირეწლოვანი.
  პატარა ბიჭი. პატარა როგორ გყავს?. პატარები სკოლაში მიიჩქარიან.
  ➤ სინონიმები: მცირეწლოვანი
 3. მცირე მნიშვნელობის ან ღირებულების მქონე, უმნიშვნელო.
  პატარა საქმე
  ➤ სინონიმები: უმნიშვნელო
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ძირეული, როგორი, პატარამ, პატარას, პატარის, პატარით, პატარად, პატარავ, მოპატარაო, უპატარავესი

წარმოებული ლექსიკა

➤ წარმოებული სიტყვები: პატარავდება, დაპატარავდება, პატარაობა, პატარახანს, პატარ-პატარა, პატარძალი, პატარუკა, სულ პატარა

თარგმანები

წყაროები და რესურსები

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 435
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 332.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 616.
ქართული


პატარა

მნიშვნელობა
 1. (ზმნიზედა) სასაუბროცოტა, ცოტათი, ოდნავ
  ◆ პატარა მოითმინე!
  ◆ პატარა გაინძერი.
დამარცვლა:
პა-ტა-რა
სინონიმები:
ცოტა, ცოტათი, ოდნავ
შეადარეთ:
მუჭისოდენაცეროდენანეკისოდენაკოკროჭინანაღიტაკუკნამოცუცქნულიცუგრუმელაპაწაწაკნინინალევაუმცროსიუმრწმესიმცირემომცოდაბალილუკმამორჩილინამცეცაციცქნაპაწიაპაწაწკინაპაწაწკინტელაერთი ბეწვაბეწონატამალიიოტისოდენაჟიჟმატიხემსიწრიპა
წყაროები და რესურსები:
„პატარა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები