ნათესაობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ნათესაობითი ნათესაობითები ნათესაობითნი
მოთხრობითი ნათესაობითმა ნათესაობითებმა ნათესაობითთ(ა)
მიცემითი ნათესაობითს(ა) ნათესაობითებს(ა) ნათესაობითთ(ა)
ნათესაობითი ნათესაობითის(ა) ნათესაობითების(ა) ნათესაობითთ(ა)
მოქმედებითი ნათესაობითით(ა) ნათესაობითებით(ა)
ვითარებითი ნათესაობითად(ა) ნათესაობითებად(ა)
წოდებითი ნათესაობითო ნათესაობითებო ნათესაობითნო


ნათესაობით

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?.
შენიშვნა:
ნათესაობითი ბრუნვა–გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში. მისი ნიშნებია: –ის()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –(), –სი ფუძეუკვეც სახელებში.
დამარცვლა:
ნა·თე·სა··ბი·თი
ეტიმოლოგია:
შესაძლოა ნათესავიდან
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ნათესაობითი ბრუნვა


თარგმანები