ნათესაობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ნათესაობით- ნათესაობით-ებ- ნათესაობით-ნ-
მოთ. ნათესაობით-მა ნათესაობით-ებ-მა ნათესაობით-თ(ა)
მიც. ნათესაობით-(ა) ნათესაობით-ებ-(ა) ნათესაობით-თ(ა)
ნათ. ნათესაობით-ის(ა) ნათესაობით-ებ-ის(ა) ნათესაობით-თ(ა)
მოქ. ნათესაობით-ით(ა) ნათესაობით-ებ-ით(ა)
ვით. ნათესაობით-ად(ა) ნათესაობით-ებ-ად(ა)
წოდ. ნათესაობით- ნათესაობით-ებ- ნათესაობით-ნ-


ნათესაობით

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?.
შენიშვნა:
ნათესაობითი ბრუნვა–გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში. მისი ნიშნებია: –ის()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –(), –სი ფუძეუკვეც სახელებში.
დამარცვლა:
ნა·თე·სა··ბი·თი
ეტიმოლოგია:
შესაძლოა ნათესავიდან
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ნათესაობითი ბრუნვა


თარგმანები