ნათესაობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ნათესაობით- ნათესაობით-ებ- ნათესაობით-ნ-
მოთ. ნათესაობით-მა ნათესაობით-ებ-მა ნათესაობით-თ(ა)
მიც. ნათესაობით-(ა) ნათესაობით-ებ-(ა) ნათესაობით-თ(ა)
ნათ. ნათესაობით-ის(ა) ნათესაობით-ებ-ის(ა) ნათესაობით-თ(ა)
მოქ. ნათესაობით-ით(ა) ნათესაობით-ებ-ით(ა)
ვით. ნათესაობით-ად(ა) ნათესაობით-ებ-ად(ა)
წოდ. ნათესაობით- ნათესაობით-ებ- ნათესაობით-ნ-


ნათესაობით

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?.

შენიშვნა:

ნათესაობითი ბრუნვა–გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში. მისი ნიშნებია: –ის()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –(), –სი ფუძეუკვეც სახელებში.

დამარცვლა:

ნა·თე·სა··ბი·თი

ეტიმოლოგია:

შესაძლოა ნათესავიდან

წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:

ნათესაობითი ბრუნვა


თარგმანები