გერმანული

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

გერმანული[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
 1. გერმანიის ან გერმანელი ხალხის კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  გერმანული ენა. გერმანული ძეხვი. გერმანული სამართალი
  „აუფეთქებელი ტორპედოც ეგონა, გერმანული ნაღმიც, მაგრამ კუბო აღმოჩნდა ბოლოს.“
  „შვიდი წლის მანძილზე მასწავლიდა გრაფი სეგედი გერმანულ ენას.“
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: გერმანელი
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული
 2. გერმანული ენის კუთვნილი, გერმანულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  გერმანული ლექსი. გერმანული სიტყვა
  • ნოე ჟორდანია, „როგორ იყო ევროპიული ანუ მარქსისტული სოციალიზმი.“
  „ამ წრის ხელმძღვანელ გვარათ ვიტკინს მოქონდა კაუცკის გერმანული წიგნი. იქვე გვითარგმნიდა და გვაცნობდა ისტორიულ მატერიალიზმს.“
  ➤ სინონიმები: გერმანულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული, არაგერმანულენოვანი
არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. გერმანული ენა
  გერმანული ლამაზი ენაა. გერმანული იცის
  ➤ სინონიმები: გერმანული ენა
 2. სასაუბრო: გერმანული ენის გაკვეთილი და საგანი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  გერმანულში დავალება რა გვაქვს?. გერმანულს მეცადინეობს. გერმანულში ათიანი მივიღე
  გერმანულში სუსტია ჩემი ბიჭი. გამოცდაზე გასვლას აზრი არა აქვს...“
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აგერმანულებს, გააგერმანულებს, გაგერმანულებული, გადააგერმანულებს, გადაგერმანულებული, გერმანულენოვანი, გერმანიზმი, გერმანისტი, გერმანფილი, გერმანისტიკა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]