მიცემითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მიცემით- მიცემით-ებ- მიცემით-ნ-
მოთხრობითი მიცემით-მა მიცემით-ებ-მა მიცემით-თ(ა)
მიცემითი მიცემით-(ა) მიცემით-ებ-(ა) მიცემით-თ(ა)
ნათესაობითი მიცემით-ის(ა) მიცემით-ებ-ის(ა) მიცემით-თ(ა)
მოქმედებითი მიცემით-ით(ა) მიცემით-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მიცემით-ად(ა) მიცემით-ებ-ად(ა)
წოდებითი მიცემით- მიცემით-ებ- მიცემით-ნ-


მიცემითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) გრამატ. სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვის?რას?.
დამარცვლა:
მი·ცე·მი·თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მიცემითი ბრუნვა