მიცემითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. მიცემით- მიცემით-ებ- მიცემით-ნ-
მოთ. მიცემით-მა მიცემით-ებ-მა მიცემით-თ(ა)
მიც. მიცემით-(ა) მიცემით-ებ-(ა) მიცემით-თ(ა)
ნათ. მიცემით-ის(ა) მიცემით-ებ-ის(ა) მიცემით-თ(ა)
მოქ. მიცემით-ით(ა) მიცემით-ებ-ით(ა)
ვით. მიცემით-ად(ა) მიცემით-ებ-ად(ა)
წოდ. მიცემით- მიცემით-ებ- მიცემით-ნ-


მიცემითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) გრამატ. სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვის?რას?.
დამარცვლა:
მი·ცე·მი·თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მიცემითი ბრუნვა