ინგლისური

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
Searchtool-80%.png იხილეთ ასევე : ინგლისური ენა.

ქართული

ზედსართავი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ინგლისურ- ... ინგლისურ- ... ინგლისურ-ნ- ...
მოთ. ინგლისურ-მა ... ინგლისურ-მა ... ინგლისურ-თ(ა) ...
მიც. ინგლისურ ... ინგლისურ ... ინგლისურ-თ(ა) ...
ნათ. ინგლისურ- ... ინგლისურ- ... ინგლისურ-თ(ა) ...
მოქ. ინგლისურ- ... ინგლისურ- ...
ვით. ინგლისურ ... ინგლისურ ...
წოდ. ინგლისურ- ... ინგლისურ- ... ინგლისურ-ნ- ...
დადებითი უფროობითი ოდნაობითი
ინგლისური (უინგლისურესი) (მოინგლისურო)

ინგლისური (ინ-გლი-სუ-რი) - ზედსართავი სახელი; ვითარებითი; დაესმის კითხვა — სადაური? (მარჯვნივ მოცემულია ზედსართავი სახელი "ინგლისური"-ს ბრუნების წესი არსებით სახელთან ერთად; ცალკე მდგომი ზედსართავი იბრუნვის როგორც არსებითი სახელი)


  1. ინგლისელი ხალხის კუთვნილი.
  2. ინგლისში დამზადებული.

თარგმანები