მოთხრობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მოთხრობით- მოთხრობით-ებ- მოთხრობით-ნ-
მოთხრობითი მოთხრობით-მა მოთხრობით-ებ-მა მოთხრობით-თ(ა)
მიცემითი მოთხრობით-(ა) მოთხრობით-ებ-(ა) მოთხრობით-თ(ა)
ნათესაობითი მოთხრობით-ის(ა) მოთხრობით-ებ-ის(ა) მოთხრობით-თ(ა)
მოქმედებითი მოთხრობით-ით(ა) მოთხრობით-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მოთხრობით-ად(ა) მოთხრობით-ებ-ად(ა)
წოდებითი მოთხრობით- მოთხრობით-ებ- მოთხრობით-ნ-


მოთხრობითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) გრამატ. სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე:ვინ?რამ?.
დამარცვლა:
მოთხ·რო·ბი·თი
სინონიმები:
ერგატივი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მოთხრობითი ბრუნვა