ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული[რედაქტირება]

ბრუნვა[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. სახელზმნა: რისამე ირგვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა
  დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო. [ფინია] ჩამოგვეხსნა და ხმელ ეკალს გარს დაუწყო ბრუნვა (კონსტანტინე ჭიჭინაძე)
 2. სახელზმნა: გადატანით მოძრაობა, ცვალებადობა.
  . დროთა ბრუნვამ ძველისა და ახლის შუა ამართულ ქედზე დაგვაყენა (ილია ჭავჭავაძე) | ჭეშმარიტი ბედნიერება და კეთილდღეობა დროთა ბრუნვაზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის ნებაზე}}
 3. ლინგვისტიკა სახელის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს სახელის ურთიერთობას სახელთან ან ზმნასთან (გაბმულ მეტყველებაში).
  მოთხრობითი ბრუნვის ქონა ქართველური ენებისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც ბრალდებითი (აკუზატივის) ბრუნვის უქონლობა.
  ➤ სინონიმები: ტრიალი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ბრუნება

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ბრუნვადი, ბრუნვადობა


თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]