ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ბრუნვა[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. სახელზმნა: რისამე ირგვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა.
  დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო. [ფინია] ჩამოგვეხსნა და ხმელ ეკალს გარს დაუწყო ბრუნვა (კონსტანტინე ჭიჭინაძე)
  ➤ სინონიმები: ტრიალი, ბზრიალი, გორვება, მბრუნაცი
 2. სახელზმნა: გადატანით მოძრაობა, ცვალებადობა.
  დროთა ბრუნვამ ძველისა და ახლის შუა ამართულ ქედზე დაგვაყენა (ილია ჭავჭავაძე) | ჭეშმარიტი ბედნიერება და კეთილდღეობა დროთა ბრუნვაზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის ნებაზე}}
  ➤ სინონიმები: ტრიალი, ბზრიალ-ტრიალი , მოქცევა, ქცევა
 3. ლინგვისტიკა: სახელის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს სახელის ურთიერთობას სახელთან ან ზმნასთან (გაბმულ მეტყველებაში).
  მოთხრობითი ბრუნვის ქონა ქართველური ენებისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც ბრალდებითი (აკუზატივის) ბრუნვის უქონლობა.
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ბრუნება

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ბრუნვადი, ბრუნვადობა, ბრუნვაუცვლელი, ბრუნვაცვალებადი, ბრუნვითი

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 190
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 56.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 115.