ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ბრუნვა ბრუნვ-ებ- ბრუნვა-ნ-
მოთ. ბრუნვა- ბრუნვ-ებ-მა ბრუნვა-თ(ა)
მიც. ბრუნვა-(ა) ბრუნვ-ებ-(ა) ბრუნვა-თ(ა)
ნათ. ბრუნვ-ის(ა) ბრუნვ-ებ-ის(ა) ბრუნვა-თ(ა)
მოქ. ბრუნვ-ით ბრუნვ-ებ-ით(ა)
ვით. ბრუნვა-(ა) ბრუნვ-ებ-ად(ა)
წოდ. ბრუნვა- ბრუნვ-ებ- ბრუნვა-ნ-


ბრუნვა

მნიშვნელობა
 1. (სახელზმნა) რისამე ირგვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა
  ◆ დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო
  ◆ [ფინია] ჩამოგვეხსნა და ხმელ ეკალს გარს დაუწყო ბრუნვა(კ. ჭიჭ).
 2. (სახელზმნა) გადატ. მოძრაობა, ცვალებადობა.
  ◆ დროთა ბრუნვამ ძველისა და ახლის შუა ამართულ ქედზე დაგვაყენა(ილია)
  ◆ ჭეშმარიტი ბედნიერება და კეთილდღეობა დროთა ბრუნვაზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის ნებაზე
 3. (არსებითი სახელი) ლინგვ. სახელის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს სახელის ურთიერთობას სახელთან ან ზმნასთან(გაბმულ მეტყველებაში).
  ◆ მოთხრობითი ბრუნვის ქონა ქართველური ენებისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც ბრალდებითი(აკუზატივის) ბრუნვის უქონლობა.
წარმოთქმა:
IPA: brunvɑ
დამარცვლა:
ბრუნ·ვა
სინონიმები:
ტრიალი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ბრუნვადი, ბრუნვადობა
შეადარეთ:
ბრუნება


თარგმანები

თარგმანები