ყური

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ყურ- ყურ-ებ- ყურ-ნ-

მოთხრობითი

ყურ-მა ყურ-ებ-მა ყურ-თ(ა)

მიცემითი

ყურ-(ა) ყურ-ებ-(ა) ყურ-თ(ა)

ნათესაობითი

ყურ-ის(ა) ყურ-ებ-ის(ა) ყურ-თ(ა)

მოქმედებითი

ყურ-ით(ა) ყურ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

ყურ-ად(ა) ყურ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

ყურ- ყურ-ებ- ყურ-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


ყური (მნიშვ. 1)

ყურ–ი (ყურისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ადამიანისა და ცხოველის სმენის ორგანო. ◆ ყური იმიტომ არ იზრდება, რომ ბევრის გამგონიაო (ანდაზა). ◆ თვალით ვხედავთ, ყურით გვესმის, რაც ხდება ირგვლივ (უიარ.)
  2. (არსებითი სახელი) რისამე (ჩვეულებრივ ჭურჭლის) ხელის მოსაკიდებელი ნაწილი, – სახელური. ◆ მექოთნეს საითაც უნდა, ქოთანს ყურს იქით გაუკეთებსო (ანდაზა.) ◆ მარეხმა ზარი ყურით ხელში აიღო (შ. არაგვ.).
  3. (არსებითი სახელი) ლებნის ერთი ნახევარი, კაკლის გულის მეოთხედი.
  4. (არსებითი სახელი) რაიმე კუთხოვანი საგნის კუთხე, წვერი. ◆ მართამ ... თვალზე მომდგარი ცრემლი თავშალის ერთი ყურით მოიწმინდა (მიხ. მრევლ.). ◆ [ხუცესმა] ასწია საბნის ყური. (ვ. ბარნ.). ◆ ყმაწვილმა ქალმა ... სახოცის ყურით მოიხოცა ლოყაზე ოფლი (ე. ნინოშ.).
  5. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი ◆ გულისყური. თვალყური.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [qʼurɪ]:აუდიო მაგალითი: ყური ?
დამარცვლა:
მხ. რ. ყუ·რი; მრ. რ. ყუ·რე·ბი
სინონიმები:
(მნიშვ. 1) სასმენელი
(მნიშვ. 2) სახელური
(მნიშვ. 4) წვერი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ყურა, ყურადსაღები, ყურადღება, ყურის გდება, ყურის დაგდება, ყურის მიგდება, ყურის მოგდება, ყურს დაუგდებს, ყურს მიუგდებს, ყურს მოუგდებს, ყურის თხოვება, ყურს ათხოვებს, ყური არ ეთხოვება, ყურს მიაპყრობს, ყურს მოჰკრავს, ყურის მოკვრა, ყურებს დაცქვეტს, ყურებს ცქვეტს, ყურებს დააცქვეტს, ყურების დაცქვეტა, ყურებს აიცქვეტს, ყურებს დაიცქვეტს, ყურს მოარიდებს, ყურს მოიყრუებს, ყურს დაიყრუებს, ყურის მოყრუება, ყურს შეაჩვევს, ყურს აჩვევს, ყურსა სჭრის, ყურს არ უჯერებს, ყურს არ დაუჯერებს, ყურებს გამოუყრუებს, ყურებს გაუჭედავს, ყურებს გამოუჭედავს, ყურები გამოეჭედება, ყურებსა ყრის, ყურებს ჩამოიყრის, ყურზე სძინავს, ყურსაც არ გააბარტყუნებს, ყურსაც არ იბერტყს, ყურსაც არ გაიბერტყავს, ყურებს გამოიბერტყავს, ყურებიდან ბამბას გამოიღებს, ყურებს გამოიფხეკს, ყურებს გამოიჩიჩქნის, ყურის გამახვილება, ყურს გაამახვილებს, ყურს დაიგმანავს, ყურები აქვს დაგმანული, ყურებში თითს დაიცობს, ყურები დადგეს, ყურები დაუდგება, ყური დაევსება, ყურს არ გაანძრევს, ყურები მეტკინა, ყურს იქით აიცილებს, ყურთ კლება, ყურს აკლია, ყურთ აკლია, ყურს დააკლდება, ყურთ დააკლდება, ყურს მოაკლდება, ყურთ მოაკლდება, ყურზე ხახვს დააჭრის, ყურს აუწევს, ყურში აწვეთებს, ყურში ჩაეწვეთება, ყურამდე მიაღწევს, ყურით მოთრეული, ყურის წაგდება, ყურის მოდვრენა, ყურს იდვრენს, ყურზე ხელს არ იკიდებს, ყური მოატყუებს, ყური ატყუებს, ყურში უდგას, ყურის მეზობელი, ყურის ძირში, ყურად იღებს, ყურს დაუჭერს, დევი ყურით არ დაუჭერია, თიკნის ყურიც არ დააკლდება, ყურს გამოყოფს, თუფის ყური, ხიდის ყური
წყაროები და რესურსები:
Wikipedia-logo.png იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ყური
„ყური“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ყური&oldid=99598“-დან