კუთხე

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

კუთხე[რედაქტირება]


ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. მათემატიკა: ერთი წერტილიდან გამოსულ ორ სწორ ხაზს შორის მოქცეული ფართობი. სწორი კუთხე. – მახვილი კუთხე. – ბლაგვი კუთხე.
  2. ადგილი, სივრცის ნაწილი, სადაც ერთმანეთს ხვდება ან ერთმანეთს კვეთს ორი საგანი ან საგნის ორი მხარე.
  3. ორი ქუჩის გადაკვეთის ადგილი.
  4. გადატანით: საცხოვრებელი ადგილი.
  5. გადატანით: ქვეყნის ნაწილი, – მხარე; რაიმე ადგილი.
    ➤ სინონიმები: კუნჭული, ქუნჩი, მხარე, ნაკვეთი, წიბო

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: კუთხისა , კუთხეებიანი , კუთხე-კუთხე , კუთხვა , კუთხიანი , კუთხითი , კუთხსაზომი , კუთხური
➤ შესიტყვებები: კუთხის ქვა, წითელი კუთხე, კუთხეში მიგდებული, კუთხით კუთხემდე, კუთხე მეზობელი

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 356
  • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 226.
  • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 395.