ფეხი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ფეხი[რედაქტირება]

ცხენის, მგლისა და ადამიანის ფეხი (ქვედა კიდური).

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ცოცხალი არსების კიდური სასიარულო ორგანო.
  ➤ სინონიმები: ღერო, ფერჴი
 2. ზოგი ნივთის (მაგ., მაგიდის, სკამის, სასმისის და სხვ.) საყრდენი.
 3. იგივეა, რაც საფეხური.
 4. სასროლი იარაღის (თოფის, დამბაჩის...) გასასროლად თითის გამოსაკრავი რიკი, სასხლეტი.
  ➤ სინონიმები: თათი
 5. კუთხური, ფშაური: იგივეა, რაც ძირი (მნიშვ. 3).
 6. კუთხური, ქიზიყური: ბუდნად ნათესი ბოსტნეულის თითო ბუდე.
 7. კუთხური, ქართლური: იგივეა, რაც ათეული (მნიშვ. 3).
 8. კუთხური, იმერული: თვალში გამოუტარებლივ ერთ-ორჯერ აკრეფილი ძაფი (ყაისნაღით ან წინდის ჩხირით) გრძელი თვლის სამატის მისაღებად.
 9. კუთხური, ქართლური: მეორე ცოლი წინანდელი ცოლის მიმართ (ან მეორე ქმარი წინანდელი ქმრის მიმართ).
  ➤ ანტონიმები: ხელი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ფეხიანი, ფეხისადგილი , ფეხისალაგი   , ფეხისფეხად, ფეხადგმული, ფეხათრეული, ფეხაკრებით, ფეხაკრეფით, ფეხაკრეფილი, ფეხალაგობრივ, ფეხამოკვეთილი, ფეხარეული, ფეხაუდგმელი , ფეხაჩქარებით, ფეხაწყობილი, ფეხბუმბულა, ფეხბურდღლა, ფეხბურთი, ფეხგადაჭდობილი, ფეხგამაგრებული, ფეხათრევით, ფეხაწეული, ფეხბანჯგვლიანი, ფეხბედნიერი, ფეხბურთელი, ფეხგადადგმული, ფეხგადგმული, ფეხგასერილი, ფეხგაყრილი, ფეხგაშოტილი, ფეხდადგმული, ფეხდამწვარი, ფეხდანადგამი, ფეხდაუდგმელი, ფეხდაუკარები, ფეხდაფეხ, ფეხდაშინებული, ფეხდგომელა, ფეხებარევით, ფეხებაშვერილი , ფეხებგადახლართული, ფეხებგაფარჩხული, ფეხებგაშოტილი, ფეხებდაგრეხილი, ფეხებდაკრუნჩხული, ფეხებდამტვრეული, ფეხებდაშავებული, ფეხებდახეთქილი, ფეხებმონგრეული, ფეხებმოქცეული, ფეხებმოღრეცილი, ფეხებქვეშ, ფეხებშეკრული, ფეხებშუა, ფეხებჩადგმული, ფეხთამლოკი, ფეხთეთრი, ფეხთით, ფეხისადგილი, ფეხისგული, ფეხისხმასაყოლილი, ფეხკავი, ფეხკავშა, ფეხკოტიტა, ფეხმაგარი, ფეხმალი, ფეხმარდი, ფეხმარდობს, ფეხმართალი, ფეხმაღალი, ფეხმდგომარე, ფეხმოთრეული, ფეხმოკეცვით, ფეხმოკეცილი, ფეხმოკვეთილი, ფეხმოკიდება, ფეხმოკიდებული, ფეხმოკლე, ფეხმომტვრეული, ფეხმონგრეული, ფეხმორთხმით, ფეხმორთხმული, ფეხმოსაკიდებელი, ფეხმოსატეხი, ფეხმოტეხილი, ფეხმოუკიდებელი, ფეხმოუცვლელი, ფეხმოჭრილი, ფეხმრუდე, ფეხმრუდი, ფეხმსხვილი, ფეხ-მუხლი, ფეხმძიმე, ფეხმძიმობა, ფეხნატკენი, ფეხპატარა, ფეხსადგამი, ფეხსამოსი, ფეხსაცმელი, ფეხსაწმენდი, ფეხსახვევი, ფეხსახსრიანები, ფეხუცა, ფეხუცმელი, ფეხფარფლიანები, ფეხ-ფეხ, ფეხქვეშ, ფეხყვითელი, ფეხშეკრული, ფეხშემოდგმული, ფეხშეუშლელად, ფეხშეუხრელად, ეხშეწყობით, ფეხშიშველა, ფეხშიშველი, ფეხშიშვლობა, ფეხშლა, ფეხჩაუდგმელი, ფეხჩაუცმელი, ფეხჩაუცმელობა, ფეხჩაუხრელად, ფეხწამოსაკრავი, ფეხწამხდარი, ფეხწითელა, ფეხწითელი, ფეხჭრელა, ფეხჭრელი, ფეხჯაგარა
➤ შესიტყვებები: ფეხზე ვაჭრობა, ფეხთ ჩაცმა, ფეხის ადგმა, ფეხის ათრევა, ფეხის აკანჭურება, ფეხის ამოკვეთა, ფეხის არევა, ფეხის გადაბრუნება, ფეხის გადადგმა, ფეხის გამოდგმა, ფეხის გაფშეკა, ფეხის მომაგრება, ფეხის მოცვლა, ფეხის ქირა, ფეხის შეშლა, ფეხის ხმა, ფეხი ფეხზე
➤ იდიომები: ფეხის ხმას აჰყვება •  წელებზე ფეხს (და) იდგამს •  საკუთარ ფეხზე დგას •  ფეხებს გაჭიმავს •  ფეხის გაჭიმვა •  ფეხის მოკიდება
➤ ანდაზები: ბედაურსა სჭედნენ და ბაყაყმაც ფეხი აიშვირა •  მელამ თავისი ტყავი თავისი ფეხით მოიტანა  •  კოკამ თქვა: ცხენზე არასოდეს ვმჯდარვარ, მაგრამ ფეხით კი არ გამივლია

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ფეხი&oldid=114702“-დან