ცხენი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ცხენი[რედაქტირება]

ეს სიტყვა-სტატია მთავარ გვერდზე იყო გატანილი.
მნიშვნ. 1
მნიშვნ. 2

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ზოოლოგია: დიდი ტანის ცხოველი; იყენებენ სატრანსპორტოდ, შესაბმელად, ბარგის გადასაზიდად.
  ცხენის გარეული სახეობების უმრავლესობა ამომწყდარია.
  ➤ სინონიმები: ჰუნე, უნე, მერანი, რაში, ბედაური, ტაიჭი, ურა, უხედნი, ულაყი, იაბო, ფაშატი, ჭაკი, სინიბი, მაშტაკა, ჯიმბირი, ჯიფიერი, გულარღო, ოჩანი, გაქირი, მარქაფა, ჯინიბი, საფორანე, საჯოგავი, სასაპალნესაფერხე, საატალახო, ჩალა, ზრდაგი, აბრაში, სისვი, ლეგნა, ლურჯა, ნისლა, ტრედანა, ლუში, ჯურა, ქურანი, შვინდა, წაბლა, ქარცი, რახსი, ხზედი, სარია, თაფლა, ალათიქარცი, ჟღალიაბლაყი, აძლაკი, შავრა, საღრა, საღარი, ნიშა, ჯაგლაჯი, ლაფშა, ჯახრაკა, ჯაგჯაგა, ჩაქჩაქა, ბახი, აჩუ
 2. ჭადრაკის ერთ-ერთი ფიგურა.
  ცხენი ერთადერთი ფიგურაა, რომელსაც შეუძლია გადაახტეს სხვა ფიგურებს.
  ➤ სინონიმები: მხედარი
 3. კუთხური, ხევსურული, მხოლოდ ნართანიან მრავლობითში: ცხენ-მხედართა შეჯიბრება (დოღი) ხევსურეთში, ძირითადად მიცვალებულის ხსოვნის პატივსაცემად.
 4. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი.
  ჯორცხენი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: საცხენე, საცხენო, საცხენოსნო, ცხენიანი, ცხენიპარია, ცხენირემი, ცხენისკბილა, ცხენისკუდა, ცხენისმუხლა, ცხენისტერფა, ცხენისძალა, ცხენისძალიანი, ცხენისძუძუ, ცხენისწაბლა, ცხენბურთი, ცხენბურთელი, ცხენდაცხენ, ცხენთევზა, ცხენთსარბიელი, ცხენიან-კაციანად, ცხენ-იარაღი, ცხენისმუხლა, ცხენისძალიანი, ცხენკარგი, ცხენკეთილი, ცხენკეთილობაცხენმალი, ცხენობანა, ცხენოსანი, ცხენოსნობა, ცხენოსნური, ცხენსაკაზმი, ცხენსარბენი, ცხენსაშენი, ცხენ-უნაგირი, ჩხენშებმული, ცხენხეთქით
➤ შესიტყვებები: ცხენის ძალა
➤ იდიომები: აქაფებული ცხენი •  ცხენის ბალიში
➤ ანდაზები: მართლის მთქმელს ცხენი შეკაზმული უნდა ჰყავდეს •  ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯება •  კარგი ცხენი მათრახს არ დაირტყამს

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 590
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 507.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 2, თბილისი: „მერანი“, 1993, გვ. 345.