ოჯახი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


ოჯახი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) უახლოესი ნათესავური კავშირის მქონე ადამიანების ერთობა, რომლებიც ცხოვრობენ ერთად
  2. (არსებითი სახელი) დაქორწინებული მეუღლეები შვილებით ან მათ გარეშე, ან მარტოხელა მშობელი შვილით
  3. (არსებითი სახელი) ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო ორგანოში, ამ რეგისტრაციის საფუძველზე მეუღლეები სარგებლობენ თანაბარი პირადი და ქონებრივი უფლებებით და ეკისრებათ თანაბარი მოვალეობები. (საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით)
წარმოთქმა:
IPA: /ɔdʒɑxi/
დამარცვლა:
ო-ჯა-ხი
შეადარეთ:
ოსმალური اوجاق
თარგმანები