ოჯახი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ოჯახი[რედაქტირება]

ვაჟა-ფშაველას ოჯახი

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

თურქულიდან ოჯაკ «კერა,» «სახლი», «სახლეული»

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ერთად მცხოვრებ ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შედგება უახლოესი ნათესავებისაგან (მშობლები, შვილები, შვილიშვილები...), – კომლი, სახლობა.
    ➤ სინონიმები: ჯალაბი, სახლ-კარი, სახლი, ქულფათი, კერა, კომლი, ცოლ-შვილი, კომლობა
  2. ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო ორგანოში, ამ რეგისტრაციის საფუძველზე მეუღლეები სარგებლობენ თანაბარი პირადი და ქონებრივი უფლებებით და ეკისრებათ თანაბარი მოვალეობები. (საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით)
  3. ბიოლოგია:ცხოველთა და მცენარეთა დაჯგუფების (კლასიფიკაციის) ერთეული, რომელიც აერთიანებს ერთმანეთის მონათესავე გვართა ცხოველებს ან მცენარეებს.
  4. ენათა ოჯახი ენათა ჯგუფი, რომელშიც შედის მონათესავე ენები ანუ ერთი ენის დიალექტთა დიფერენციაციით წარმოშობილი ენები.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ოჯახამოსაწყვეტი, ოჯახაშენებული, ოჯახგაწყვეტილი, ოჯახდასაქცევი, ოჯახდაქცეული, ოჯახდაქცეულშვილი, ოჯახიანი, ოჯახისთავი, ოჯახისშვილი, ოჯახიშვილობა, ოჯახიშვილური, ოჯახკეტიანი, ოჯახობს, ოჯახობა, ოჯახობრივი, ოჯახური, ოჯახქორი, ოჯახჩანელებული

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]