შინაარსზე გადასვლა

თავი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

[რედაქტირება]
ჩიტების თავები

ეტიმოლოგია

[რედაქტირება]

წაკითხვა

[რედაქტირება]

მნიშვნელობა

[რედაქტირება]
 1. ადამიანის (და სხვა ცხოველის) სხეულის ყელს-ზევითი ნაწილი, რომელშიც მოქცეულია ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმონაქმი – ტვინი, აგრეთვე შეგრძნების მთავარი (მხედველობის, სმენის, ყნოსვის) ორგანოები.
 2. რისამე (მთის, კოშკის და სხვ.) ზედა ნაწილი.
  ➤ სინონიმები: მწვერვალი
  ➤ ანტონიმები: ძირი
 3. რისამე (ყუთის, სკივრის, ქვევრის და მისთ.) ზედა, ასახდელი ნაწილი.
  ➤ სინონიმები: სარქველი, სახურავი
 4. რისამე (მაგ., სუფრის, ურმის და სხვ.) წინა ნაწილი.
  ➤ ანტონიმები: ბოლო
 5. დასაწყისი (ამბისა, თხზულებისა და მისთ.) .
  ➤ ანტონიმები: ბოლო
 6. რისამე ხელმძღვანელი, მეთაური.
 7. რისამე წამომწყები, მოთავე, ამტეხი.
 8. ძველი: მთავარი, უმთავრესი.
 9. საუკეთესო ხარისხისა (პური, ღვინო, არაყი...).
  ➤ სინონიმები: რჩეული, საუკეთესო, უკეთესი, უმჯობესისაუმჯობესო, პირველხარისხოვანი, ჩინებული, თავანკარა, მაღალხარისხოვანი, კარგი, ფარსაგი
 10. რაიმე თხზულების დასრულებული ნაკვეთი (რომელსაც თავისი სათაური ან ნომერი აქვს).
  ➤ სინონიმები: ნაწილი, კარი
 11. ზოგიერთი ბოსტნეული მცენარის ცალი (ცალკე აღებული).
 12. კულინარია: სხვადასხვა სახის საჭმელი, გარკვეული თანამიმდევრობით მისართმევი.
 13. უკუქც. ნაცვალსახელი: საკუთარი პიროვნება, - თავისი არსება.
 14. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი.
  ერისთავი. მუხლისთავი. ქინძისთავი

წარმოებული ლექსიკა

[რედაქტირება]
➤ შესიტყვებები: თავს ევლება, თავს იყრის, თავს იმტვრევს
➤ იდიომები: თავზე აწევს •  თავზე ბალბის დადება •  თავზე ბრის დაყრა •  თავზე ბუზს არ ისვამს •  თავზე გადასდის •  თავზე გადახდა •  თავზე გადახევა •  თავზე გადახლა •  თავზე გადახტომა •  თავზე დადგომა •  თავზე დასმა •  თავზე დასტრიალებს •  თავზე დასხმა •  თავზე დატყდომა •  თავზე დაჯდომა •  თავზე დაჰკანკალებს •  თავზე ევლება •  თავზე თმა არ შეშრობია •  თავზე კაკლის დამტვრევა •  თავზე ლაფის დასხმა •  თავზე ლეჩაქის დახურვაა •  თავზე ლეჩაქის მოხდა •  თავზე მეხი დაატყდა •  თავზე მოხვევა •  თაავზე ნაცრის დაყრა •  თავზე საყრელი •  თავზე ქვა დაიგორა •  თავზე ქონს უსვამს •  თავზე ქუდი ხურავსთავზე ჩიტს არ გადაიფრენს •  თავზე ცივი წყლის გადასხმა •  თავზე ხახვი არ დააჭრას! •  თავზე ხელაღებული •  თავზე ხელის აღება •  თავზე ხელის მოსმა •  თავთხლის გადადენა •  თავი არა აქვს •  თავი იჩინა •  თავი მისცა •  თავი მოაქვს •  თავი მხრებზე აბია •  თავი უკრა •  თავი უტუცა •  თავი ქვას ახალოს •  თავი ქუდში აქვს •  თავის აგდება •  თავის ამოყოფა •  თავის ატკივება •  თავის აღება •  თავის აშვება •  თავის აწყვეტა •  თავის გადადება •  თავის გადადება •  თავის გადაკვლა •  თავის გადატანება •  თავის გადაყოლება •  თავის გამობმა •  თავის გამოდება •  თავის გამოლაყება •  თავის გამოტანა •  თავის გამოჩენა •  თავის განებება •  თავის განზე დაჭერა •  თავის გართმევა •  თავის გატანა •  თავის გაყადრება •  თავის გახეთქა •  თავის დადება •  თავის დანებება •  თავის დასხლეტა •  თავის დაღწევა •  თავისს დაძვრენა •  თავის დაჭერა •  თავის დღეში •  თავის კალთაში ჩადება •  თავის მაღლააღება •  თავის მაღლა დაჭერა •  თავის მინებება •  თავის მობმა •  თავის მოკატუნება •  თავის მოქაჩლება •  თავის მოქონვა •  თავის მოყრა •  თავის მოჭრა •  თავის მოხრა •  თავის მტვრევა •  თავის სასწორზე დადება •  თავის ქერქში არ ეტევა •  თავის შეკავება •  თავის შემაგრება •  თავის შენახვა •  თავის შერგვა •  თავის შექცევა •  თავის შეყოფა •  თავის შეყრა •  თავის შორს დაკავება •  თავის შორს დაჭერა •  თავის წაღება •  თავის წაჭმა •  თავი უტეხია •  თავს არ უდებს •  თავს ატეხს •  თავს გადახდა •  თავს გასვლა •  თავს დავლა •  თავს დარბენა •  თავს დასტრიალებს •  თავს დასხმა •  თავს დატეხა •  თავს დატყდომა •  თავს ევლება •  თავს ზარის დაცემა •  თავს იდებს •  თავს იკლავს •  თავს იტეხს •  თავს იყოლიებს •  თავს კედელს ახლის •  თავს ლაფის დასხმა •  თავს მაღლა არ იღებს •  თავს მაღლა იწევს •  თავს მოგება •  თავს მოსვლა •  თავს მოხვევა •  თავს რეტის დასხმა •  თავს შემოვლება •  თავს შემოუვლის თავში ავარდნა •  თავში ამხანაგი უზის •  თავში ბზე უყრია •  თავში გარბენა •  თავში დაკრული •  თავში დარტყმული •  თავში დასცეცხლა •  თავში მოუვიდა •  თავში უქრის •  თავში ქვა იცეს! •  თავში ქვა იხალოს! •  თავწყლის გადენა
➤ ანდაზები: თავის დამკარგველი თმას დასტიროდა  •  სახელის გატეხას თავის გატეხა სჯობია •  ვინც თავი არა სთქვა, ბოლო არ იყო •  რაც მოგივა დავითა, ყველა შენი თავითა •  მელა მახეში გაება, თავი მოიმძინარა, სიზმარი იქნება

თარგმანები

[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები

[რედაქტირება]
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 188-189.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 295.
 • ალექსანდრე ონიანი, ქართული იდიომები, თბ.: „ნაკადული“, 1966, გვ. 73-88.
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=თავი&oldid=116444“-დან