ობიექტი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ობიექტი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

საშუალო ლათინურიდან objectum„საგანი“

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ფილოსოფია: სინამდვილის ესა თუ ის მხარე (საგანი, მოვლენა ან მათი ასახვა ცნობიერებაში), რომელსაც ადამიანი შეიმეცნებს და გარდაქმნის.
  ➤ სინონიმები: საგანი
  ➤ ანტონიმები: სუბიექტი
 2. საგანი, რომელზეც ხორციელდება რაიმე მოქმედება.
  ცდის ობიქტი. დაკვირვების ობიექტი
  ➤ სინონიმები: საგანი
  ➤ ანტონიმები: სუბიექტი
 3. გრამატიკა: იხმარება დამატების (მნიშვ. 3) ნაცვლად.
  პირდაპირი ობიექტი. ირიბი ობიექტი
  ➤ სინონიმები: დამატება
  ➤ ანტონიმები: სუბიექტი
 4. საწარმო, მშენებლობა, რისამე ცალკეული უბანი და მისთ., როგორც სამეურნეო ან თავდაცვითი მნიშვნელობის ერთეული.
  • „კომუნისტი“
  მშენებლობა ყოველ ობიექტზე წარმატებით მიმდინარეობს.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: არაობიექტური, არაობიექტურობა, ობიექტური, ობიექტურობა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 426