წიგნი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

წიგნი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. რაიმე დაბეჭდილი ტექსტის შემცველი ფურცლები, ერთად აკინძული.
 2. ვრცელი ლიტერატურული ნაწარმოების დიდი ქვეგანაყოფი.
 3. დავთრის სახით აკინძული სუფთა ფურცლები (ზოგჯერ გრაფებად დაყოფილი) სპეციალური დანიშნულებისა.
 4. ძველი: წერილი, ბარათი.
  ➤ სინონიმები: წერილი
 5. სასაუბრო: კითხვა, წერა-კითხვა.
  ➤ სინონიმები: წერა-კითხვა
 6. ძველი: წერილობითი საბუთი, ხელწერილი.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: წიგნადი, წიგნაკი, წიგნარა, წიგნთმცოდნეობა, წიგნთსაცავი, წიგნიერი, წიგნიერება, წიგნური, უწიგნური, წიგსაცავ-სამკითხველო, წიგნიანი
➤ შესიტყვებები: სამაგიდო წიგნი, წიგნზე მუშაობა, წიგნის ანდერძი
➤ იდიომები: წიგნებში ჩარგავს თავს

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 600
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 324.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 2, თბილისი: „მერანი“, 1993, გვ. 376.