წიგნი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი წიგნი წიგნები წიგნნი
მოთხრობითი წიგნმა წიგნებმა წიგნთ(ა)
მიცემითი წიგნს(ა) წიგნებს(ა) წიგნთ(ა)
ნათესაობითი წიგნის(ა) წიგნების(ა) წიგნთ(ა)
მოქმედებითი წიგნით(ა) წიგნებით(ა)
ვითარებითი წიგნად(ა) წიგნებად(ა)
წოდებითი წიგნო წიგნებო წიგნნო


წიგნი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე დაბეჭდილი ტექსტის შემცველი ფურცლები, ერთად აკინძული.
  2. (არსებითი სახელი) ვრცელი ლიტერატურული ნაწარმოების დიდი ქვეგანაყოფი
  3. (არსებითი სახელი) სპეციალური დანიშნულების დავთარი
  4. (არსებითი სახელი) (ძვ.) წერილი, ბარათი
  5. (არსებითი სახელი) (ძვ.) წერილობითი საბუთი, ხელწერილი
წარმოთქმა:
IPA: [tsʼɪgnɪ]:აუდიო მაგალითი: წიგნი ?
დამარცვლა:
წიგ·ნი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
წიგნადი, წიგნაკი, წიგნარა, წიგნთმცოდნეობა, წიგნთსაცავი, წიგნიერი, წიგნიერება, წიგნური

თარგმანები