ცხვირი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ცხვირი[რედაქტირება]

ცხვირი

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

სიტყვა მოდის ძველ ქართული ენიდან ცხჳრი, წინარექართული ენიდან *c₁xwir-.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ადამიანის და პირუტყვის ყნოსვის ორგანო. ნესტოებიანი შემაღლება სახეზე, თვალებს ქვემოთ.
    უკმაყოფილომ ცხვირიდან წამოსული სისხლი მოიწმინდა და რაღაც ამოილუღლუღა
  2. წინ წამოშვერილი ნაწილი (მთისა ან რაიმე საგნისა).
    ➤ სინონიმები: წვერი
  3. კუთხური (ხევსურული): ზვინის ქვედა ნაწილში (დაღმართის მხარეზე) წინ გამოწეული და შემდეგ შიგნით შეკეცილი ორი-სამი ფენა თივისა; აკეთებენ დადგმული თივის სიმაგრისათვის.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ცხვირსახოცი, ცხვირაბზეკილი, ცხვირაქერცლილი, ცხვირაწევით, ცხვირაწეული, ცხვირგადატყავებული, ცხვირგასიებული, ცხვირგაჭეჭყილი, ცხვირგრძელი, ცხვირდაჟეჟილი, ცხვირკეხიანი, ცხვირმოუხოცავი, ცხვირჩამოშვებული, ცხვირწვეტა, ცხვირწინ, ცხვირაპრეხილი, ცხვირგაწითლებული, ცხვირგრძელა, ცხვირდასივებული, ცხვირდიდა, ცხვირდიდიცხვირიბზეკია, ცხვირისმიერი, ცხვირმახვილი, ცხვირმოკაუჭებული, ცხვირმოუხოცელი, ცხვირმოჭმული, ცხვირპაჭუა, ცხვირპირდამტვრეული, ცხვირპირდასისხლიანებული, ცხვირ-პირი, ცხვირ-ტუჩი, ჩხვირჩამოშვებული, ცხვირწამოწვდილი, ცხვირწამოწითლებულიცხვირწაყოფილი, ცხვირწაწვეტებული, ცხვირწვეტა, ცხვირ-ხახა
➤ შესიტყვებები: ცხვირის დაცემინება, ცხვირის ღრუ, ცხვირის ცემინება, ცხვირის წინ, ცხვირ-პირის მტვრევით, ცხვირ-პირის ღრუ, ცხვირ-ხახის ღრუ
➤ იდიომები: ავ (უფერ) ცხვირს არ დასცემს •  ცხვირიდან ძმარს ადენს •  ცხვირის აწევა •  ძმარს აწურებს ცხვირში •  ცხვირში ამოჰკრავს •  ზედ დააკერებს ცხვირს •  ცხვირს დაუნაყავს •  საყვედურით ცხვირს გაუხვრეტს

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]