ფუნქცია

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი


ფუნქცია

მნიშვნელობა
  1. დაკისრებული ვალდებულება, მოვალეობა, დანიშნულება, მნიშვნელობა.
  2. მათ. ცვლადებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება.
  3. პროგრამირებაში - გარკვეული თანმიმდევრული მოქმედებების ერთობლიობა, რომლებსაც აქვთ ერთი სახელი, როლითაც ხდება ამ ფუნქციის გამოძახება.
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: