შინაარსზე გადასვლა

ლათინური

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

[რედაქტირება]

ლათინური

[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია

[რედაქტირება]

წაკითხვა

[რედაქტირება]

მნიშვნელობა

[რედაქტირება]
 1. ძველი რომის ისტორიასთან, კულტურასთან დაკავშირებული
  ლათინური დამწერლობა. ლათინური ენა
  „კათოლიკური ეკლესია დღესაც ლათინურ ენაზე აწარმოებს წირვას და მიწერ-მოწერას, მაგრამ ეს ენა მაინც მკვდარია.“
  „ბუღალტერი მოხდენილად ჩაურთავდა სადღეგრძელოში ლათინურ და ბერძნულ ანდაზებს, ომარ ხაიამის რობაიებს და შექსპირის აფორიზმებს …“
  ➤ ანტონიმები: არალათინური
 2. ლათინური ენის კუთვნილი, ლათინურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ლათინური ტექსტი. ლათინური სიტყვა
  „ის გვიმტკიცებდა, რომ კოლხეთი ლათინური სიტყვაა და ნიჟარას ნიშნავს.“
  ➤ სინონიმები: ლათინურენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არალათინური
 3. ლათინური ანბანის კუთვნილი, ლათინური ანბანით დაწერილი
  ლათინური ასო. ლათინური წარწერა
  „ტანზე შემოჭერილი წითელი მაისურიდან, რომელსაც დიდი, თეთრი ასოებით ლათინურად „ობერლინ” ეწერა, ყელმიწვდენილი ჭაღარა ხუჭუჭა თმა მოუჩანდა“
  „ნავის ნიჩაბს ერთადერთი ლათინური ასო „რ” ეწერა.“
 1. ლათინური ენა
  ლათინური ლამაზი ენაა. ლათინური იცის
  „იმ ხანებში გამოაცხადეს, რომ ვისაც უნდა რუსეთში წასვლა და უმაღლეს სასწავლებელში შესვლა, იმან ლათინური უნდა ისწავლოს.“
  ➤ სინონიმები: ლათინური ენა
 2. სასაუბრო: ლათინური ენის გაკვეთილი და საგანი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში
  „მეოთხე კლასი მეტად ძნელი კლასი იყო: სულ ახალ-ახალი საგნები და მასწავლებლები: ისტორია, გეომეტრია, ტრიგონომეტრია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლათინური, სჯულის-კანონი, მეურნეობა, მინერალოგია და სხვადასხვა - სულ ერთად მოგვაყარეს!“
  ➤ ანტონიმები: არალათინური

წარმოებული ლექსიკა

[რედაქტირება]
➤ წარმოებული სიტყვები: ალათინურებს, გაალათინურებს, გალათინურებული, გადაალათინურებს, გადალათინურებული, ლათინურენოვანი, ლათინიზაცია, ლათინიზმი
➤ შესიტყვებები: ლათინური ამერიკა

თარგმანები

[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები

[რედაქტირება]