მათემატიკა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


მათემატიკა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მეცნიერებათა ერთობლიობა, რომელიც შეისწავლის სიდიდეებს, ოდენობრივ ფარდობებსა და სივრცით ფორმებს
  2. (არსებითი სახელი) მეცნიერება რეალური სამყაროს რაოდენობრივ თანაფარდობათა და სივრცითი ფორმების შესახებ [1]
  3. (არსებითი სახელი) ცისმზომელობა [2]
ეტიმოლოგია:
ბერძნ. μαθηματικός
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:

თარგმანები

წყაროები

  1. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, 1989
  2. იოანე პეტრიწის იოანე შრომები (წიგნი II, გვ. 24, 3); წყაროშია: "მათიმატიკებრი".