შინაარსზე გადასვლა

ინკორპორაცია

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

[რედაქტირება]

ინკორპორაცია

[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია

[რედაქტირება]

ლათინურიდან incorporatio რუსული ენის მეშვეობით.

წაკითხვა

[რედაქტირება]

მნიშვნელობა

[რედაქტირება]
  1. წიგნური: ჩარიცხვა, მიღება (რაიმე საზოგადოებაში, კავშირში).
  2. პოლიტიკური: ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიის შემოერთება.
  3. სამართალი: სხვადასხვა დროს გამოცემულ კანონთა თავმოყრა და სისტემატიზაცია მათში არსებითი ცვლილებების შეუტანლად.
  4. ენათმეცნიერება: ერთ სიტყვაში (ძირითადად ზმნაში) სუბიექტის, ობიექტის, იარაღის, თვისების, გარემოების და სხვათა აღმნიშვნელი ელემენტების ჩართვა.
    ➤ სინონიმები: ინკორპორირება

წარმოებული ლექსიკა

[რედაქტირება]

თარგმანები

[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები

[რედაქტირება]