სიტყვა

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

სიტყვა[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ბგერათშეერთება, ბგერათა ერთობლიობა რომელსაც ლექსიკური, საგნობრივი მნიშვნელობა აქვს.
  სიტყვის მნიშვნელობა. ჩხუბში ისეთ სიტყვას ნუ იტყვი, რომ შერიგებაში შეგრცხვესო
 2. ლაპარაკი, საუბარი
  სიტყვა გაუგრძლდა. ტკბილი სიტყვით მთას ირემი მოიწველაო
 3. საჯარო გამოსვლა, მოხსენება.
  მისასალმებელი სიტყვა. შესავალი სიტყვა. სიტყვის თავისუფლება
 4. ნათქვამი, თქმული.
  სიტყვა გადმომცეს. სიტყვა შეუთვალა. სიტყვა საქმედ აქცია
 5. პირობა.
  სიტყვის მიცემა. სიტყვა გატეხა
  ➤ სინონიმები: სათქმელი, სალაპარაკო, ლექსი, ქადაგება, ენა, ნათქვამი, თქმული, ლაპარაკი, საუბარიგადასაცემი, ცნობა, დაპირება

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: სიტყვაგამშრალი, სიტყვაგრძელი, სიტყვათშემოქმედება, სიტყვაკაზმული, სიტყვამართალი, სიტყვამოსწრებული, სიტყვიანი, სიტყვაობა, ბილწსიტყვაობა, სიტყვა-პასუხი, სიტყვაპასუხიანი, სიტყვასიტყვით, სიტყვატკბილი , სიტყვაუთქმელი, სიტყვაშეუბრუნებელად, სიტყვაძვირი, სიტყვაძვირობს , სიტყვაძვირობა, სიტყვაძუნწი, სიტყვაწარმოება, სიტყვაწყლიანი, სიტყვაწყლიანობა, სიტყვახმარება, სიტყვიერი , სიტყვიერება, უსიტყვო, უსიტყვოდ
➤ იდიომები: ერთი სიტყვით •  სიტყვა და საქმე •  სიტყვას აძლევს •  სიტყვის მიცემა •  სიტყვას ბანზე ააგდებს •  სიტყვას გადავა •  სიტყვას გადაუკრავს •  სიტყვაზე გაივლის •  სიტყვა გაუწყდა •  სიტყვა გატეხა •  თავის სიტყვაზე დგას •  სიტყვის კონა •  სიტყვის მარაგი •  სიტყვას მოკლედ მოჭრის •  სიტყვა მოიტანს •  სიტყვის პატრონი •  სიტყვის კაცი •  რა მაგ სიტყვის პასუხია •  სიტყვა ყელში ეჩხირება •  სიტყვას არ შეარჩენს •  სიტყვას უკან წაიღებს •  სიტყვას შეუბრუნებს •  სიტყვას ჩამოაგდებს •  სიტყვას ჩამოართმევს •  სიტყვა შეუთვალა
➤ ანდაზები: ჩხუბში ისეთ სიტყვას ნუ იტყვი, რომ შერიგებაში შეგრცხვეს

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 379.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 2, თბილისი: „მერანი“, 1993, გვ. 94.