სახელმწიფო

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

სახელმწიფო[რედაქტირება]

ევროპის სახელმწიფოთა პოლიტიკური რუკა

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

მიღებულია ხელმწიფე ფუძეზე სა- -ო თავსართ-ბოლოსართის დართვით.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტების ერთობლიობა განსაზღვრული ტერიტორიის მოსახლეობის ხანგრძლივი და მოწესრიგებული თანაცხოვრების უზრუნველსაყოფად.
  დემოკრატიული სახელმწიფო. სუვერენული სახელმწიფო
  • 1995: საქართველოს კონსტიტუცია
  სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს.
  ➤ სინონიმები: სამეფო, საბრძანებელი, სამფლობელო, სუფევა, სასუფეველი, სახასო, სეფე, საბატონო, სახანო, საუფლო
 2. ტერიტორია, რომელზედაც ვრცელდება ამ ინტიტუტების ძალაუფლება; სახელმწიფო ტერიტორია.
  პატარა სახელმწიფო. ზღვისპირა სახელმწიფო
  • აკაკი წერეთელი
  [ნაცარქექიას] გაუვარდა სახელი, სახელმწიფო შეიძრა!..
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ქვეყანა, ტერიტორია
ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]

სახელმწიფო-ს(ი)

 1. სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ან მისი კუთვნილი.
  სახელმწიფო უწყება. სახელმწიფო დროშა. სახელმწიფო ქონება
  • 1995: საქართველოს კონსტიტუცია
  საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში − აგრეთვე აფხაზური. სახელმწიფო ენა დაცულია ორგანული კანონით. ... საქართველოს სახელმწიფო დროშა, გერბი და ჰიმნი დადგენილია ორგანული კანონით.
  ➤ სინონიმები: სახელმწიფოებრივი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: საჯარო, ეროვნული, ნაციონალური
  ➤ ანტონიმები: არასახელმწიფო, კერძო

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: სახელმწიფოებრივი, სახელმწიფოებრიობა, ქალაქსახელმწიფო

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 476
 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 370.