და

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

და¹[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ერთი დედ-მამის ან ერთ-ერთი მათგანის ქალიშვილი სხვა შვილების მიმართ.
  „განა ქვეყნადა შენ არავინ გყავს, ან ძმა, ანუ და, ან ნათესავი?“
 2. გადატანით: ქალი, რომლის მიმართაც ისეთი გრძნობები აქვთ, როგორც დისადმი; საალერსო, თავაზიანი მიმართვა ქალისადმი.
  „ელიშუქი ჩემი ძმაკაცია და ძმაკაცის ცოლი ჩემი დაა.“
  „მობრძანდით, ძმებო, მობრძანდით, დებო.“
 3. შემოკლებით: იგივეა, რაც მედიცინის და.
  ➤ სინონიმები: მედიცინის და, მედდა

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: დაიკო, და-ძმა, დეიდა, დისშვილი, დობილი, მამიდა, მედდა, პაპიდა, მედიცინის და, მოწყალების და, სათნოების და
➤ ანდაზები: და დის სახლში მივიდა, თავი სამშობლოში ეგონა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]


და²[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

კავშირი[რედაქტირება]
 1. მაერთებელი კავშირი ფრაზის ორი ერთგვარი წევრისა ან ორი წინადადებისა.
  მოძრაობა და მარტო მოძრაობა არის ... ქვეყნის ღონისა და სიცოცხლის მიმცემი (ილია ჭავჭავაძე)
 2. მაერთებელი კავშირი კომპოზიტებში: ფუძეგაორკეცებულ ზმნისართებსა (გზადაგზა, კარდაკარ...) და რთულ რაოდენობით რიცხვით სახელებში (ოცდაერთი, ოცდაათი).
 3. მაერთებელი კავშირი ანდაზებში, — კითხვა-მიგებითისა, ბრძანებით-მიგებითისა, სხვათა სიტყვისა და მისთ. წინადადებებში.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ ანდაზები: ნუ იქმ ავსა და ავისა ნუ გეშინია •  ეს ბურთი და ეს მოედანი •  ბრმავ, რასა სჩივი და — ორსავ თვალსა •  ენამ რა გიყო და — თავში რაკუნი •  თევზმა თევზს უთხრა: პატარა იქით იძარიო და საით მივიძრა, ორივ ერთ ტაფაში ვიწვით

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]


და³[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ნაწილაკი[რედაქტირება]
 1. იხმარება სიტყვის მასალად, ხშირად იწერება სხვა სიტყვასთან ერთად დეფისით და გამოხატავს სურვილს, გაკვირვებას, მოწონებას, კმაყოფილებას, საყვედურს; ზოგჯერ შერჩენილი აქვს და კავშირის მნიშვნელობაც. იხმარება ასევე შემდეგი სიტყვების მნიშვნელობითაც: რაღა, მაშ, ბარემ, მერე.
  შენს სულგრძელობას ჩემი დღეგრძელობაც უნდა მოსდევდეს-და!. (ხალხური). „ეგა სთქვი-და“, — მიუგო ლუარსაბმა. (ილია ჭავჭავაძე)
 2. დართული აქვს კავშირებს, ზმნისართებსა და ნაწილაკებს.
  არა-და, აქაო-და, ვითომ-და, თითქოს-და, ვითომც-და

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

და⁴[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ნაწილაკი[რედაქტირება]
 1. მიმართულებითი (ანუ ვითარებითი, ვნებითი) ბრუნვის ბოლოსართი პირის ნაცვალსახელთა ნანათესაობითარ ფორმებში: ჩემდა. შენდა. ჩვენდა. თქვენდა. მისდა (ნაცვალსახელთა ეს ფორმები ჩვეულებრივ იხმარება მი და მიმართ, მომართ თანდებულებთან ერთად. )
  სამშობლო ჩემო, სალამი შენდა!

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=და&oldid=118730“-დან