ბუსტროფედონი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


ბუსტროფედონი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) წერის გარკვეული წესი, რომლის დროსაც ტექსტის წერის მიმართულება ცვალებადია პწკარების მიხედვით. მაგალითად, პირველი ბწკარი მარცხნიდან მარჯვნივ იწერება, მეორე – მარჯვნიდან მარცხნივ, ზემოდან ქვემოთ და ა.შ.
ეტიმოლოგია:
ბერძნ. βουστροφηδόν: βοῦς+στροφή
βοῦς - ხარი, რომელსაც ხნული გაჰყავს და στροφή შემობრუნება/სტროფი
შეადარეთ:
სტოიჩედონითარგმანები