ბეჭედი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ბეჭედი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. სამკაული თითზე ჩამოსაცმელი ძვირფასი ლითონის ან სხვა მასალის რგოლი (ხშირად, თვლებით მოოჭვილი).
  2. ძველი: ისეთი თვლიანი ბეჭედი, რომელზეც ამოჭრილი იყო რაიმე წარწერა ან გამოსახულება წერილობით საბუთებზე აღსაბეჭდავად.
  3. სპეციალურად დამზადებული პატარა ხელსაწყო, რომელზეც პირუკუღმა ამობურცულია რაიმე წარწერა ან ნიშანი და რომლითაც ხდება ოფიციალური საბუთების დამოწმება.
  4. ამ ხელსაწყოზე ან ბეჭედზე (მნიშვ. 2) მოთავსებული წარწერის ან ნიშნის ანაბეჭდი რამეზე.
  5. გადატანით: კვალი, ნიშანი.
  6. მუქი წერტილი კვერცხის გულზე.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ შესიტყვებები: ალმასის ბეჭედი, ნიშნობის ბეჭედი, ბეჭედს შეუცვლის , ბეჭედი შეეცვლება , ბეჭედს დაადებს, ბეჭდის გატეხა , ბეჭდის დაკვრა, ბეჭედი აზის, მისი სიტყვა ბეჭედია!

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 184