აზოტი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

აზოტი[რედაქტირება]

აზოტის დუღილი ოთახის ტემპერატურაზე

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ფრანგულიდან azote < ბერძ. άζωτος a-  (ა–უარყოფითობის ნაწილაკი, ზოტოს–სიცოცხლე)

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ქიმია: ქიმიური ელემენტი.
  2. აირი (გაზი), რომელსაც ფერი, სუნი და გემო არა აქვს; არ იწვის. ჰაერის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი (78%).
    „მცენარეს უმთავრესად სჭირდება აზოტი, ფოსფორის სიმჟავე, კალიი და კირი. — ჩვენ მაგისი არაფერი გვესმის. გვითხარი, როგორ გავასუქოთ მიწა, ან რა დავაყაროთ? —ეკითხებოდა გლეხი.“

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აზოტოვანი, აზოტბაქტერი, აზოტბრუნვა, აზოტიანი, აზოტიზაცია, აზოტმაფიქსირებელი, აზოტმეტრი, აზოტმომხმარებელნი, აზოტმჟავა, აზოტოგენი, აზოტსასუქები , აზოტშემკრებნი, აზოტშემცველი
➤ შესიტყვებები: აზოტწყალბადის მჟავა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]