ავტომანქანა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ავტომანქანა ავტომანქანები ავტომანქანანი
მოთხრობითი ავტომანქანამ ავტომანქანებმა ავტომანქანათ(ა)
მიცემითი ავტომანქანას(ა) ავტომანქანებს(ა) ავტომანქანათ(ა)
ნათესაობითი ავტომანქანის(ა) ავტომანქანების(ა) ავტომანქანათ(ა)
მოქმედებითი ავტომანქანით(ა) ავტომანქანებით(ა)
ვითარებითი ავტომანქანად(ა) ავტომანქანებად(ა)
წოდებითი ავტომანქანავ ავტომანქანებო ავტომანქანანო


Auto.gif

ავტომანქანა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) იხილეთ ავტომობილი.
დამარცვლა:
ავ·ტო·მან·ქა·ნა
სინონიმები:
ავტომობილი, ავტო, მანქანა
წყაროები და რესურსები:
„ავტომანქანა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები