მსუბუქი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

მსუბუქი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
 1. მცირე წონის მქონე
  ქოთონის მსუბუქი ნატეხი დამეცა, კაცმა რომ თქვას, მაინცდამაინც არც მიგრძვნია.
  ➤ სინონიმები: მჩატე, მცირეწონიანი
  ➤ ანტონიმები: მძიმე
 2. გადატანით: მცირედ გამოკვეთილი, მცირედ შესამჩნევი, ნაკლებად მკვეთრი, ნაკლები ზემოქმედების მქონე
  ხუთ წუთს დაველოდები და თუ არ გამოჩნდა, ხვალ დავურეკავ, მსუბუქ საყვედურს ვეტყვი და ამით დამთავრდება ყველაფერიო.
  „სახეზე კლიენტების მიღება-გაცილებაში წლობით შემუშავებული მსუბუქი ღიმილი დავიდე და გავედი.“
  „ისღა დამრჩენია, რომ მეგობრებსა თუ ჩამომავლობას მსუბუქი იუმორით შეკაზმული მივართვა ჩემი ახალგაზრდობის უმძაფრესი განცდები.“
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: მცირე, ნაკლები, არათვალსაჩინო
  ➤ ანტონიმები: მძიმე, მკვეთრი, გამოკვეთილი, თვალსაჩინო
 3. გადატანით: სიტლანქის არმქონე, მოდხენილი ფორმის ან ჟღერადობის მქონე, ნატიფი
  გრილი, მსუბუქი თმა შიშველ მხრებზე ჩამოეღვარა.
  „შემდგომ ამისა ხელები გაითავისუფლა, საკარცხულის სახელურებს მოსჭიდა ორივენი, ფეხები გამართა, ბუხრის ლინგს მიაყრდნო მტკიცედ და მიაშტერდა ღველფად ქცეულ მუგუზლებს, რომელთაც ჯერაც ზედ აჩნდათ ის მსუბუქი ხაზები, ძარღვების დარად რომ ეტყობათ ხოლმე ახლად დახეთქილ მორებს. “
  „თავადაც დამდნარი, შეერთებოდა ამ სული წმინდას და ყოველი მსმენელის გული დაესვა თავის ლაღ, მსუბუქ ფრთებზე და ბედნიერად ქცეულს, არწევდა, აქანავებდა.“
  • 1861: ილია ჭავჭავაძე, „ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვის-მიერ „შეშლილის“ თარგმნაზედა“
  „მთელს თავის თარგმანში თავად ერისთავს აქვს ექვსი სტრიქონი ლექსი ისეთი ლამაზი და მსუბუქი, რომ ჩვენ არც კი გვჯერა, რომ იმისი დაწერილი იყოს. “
  ➤ სინონიმები: ნატიფი, ჰაეროვანი, დახვეწილი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: მოხდენილი, ელეგანტური, მოქნილი
  ➤ ანტონიმები: მძიმე, ტლანქი, მოუხეშავი, უხეში, ულაზათო
 4. გადატანით: არასერიოზული, ზერელე, ქარაფშუტა
  „ის კი მოხტუნაობს კენწეროებზე, უშნოდ გაბერილი, სასაცილო, მსუბუქი, თავისუფალი, თავქარიანი …“
  ➤ სინონიმები: არასერიოზული, ზერელე, ქარაფშუტა, თავქარიანი, მჩატე, მცირეწონიანი
  ➤ ანტონიმები: სერიოზული

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აამსუბუქებს, აბსუბუქებაამსუბუქებს, ამსუბუქებული, გაამსუბუქებს, გამსუბუქება, გამსუბუქებული, თავმსუბუქი, მსუბუქდება, სიმსუბუქე, უმსუბუქესი, შემსუბუქება, შეამსუბუქებს, შემსუბუქებული
➤ შესიტყვებები: მსუბუქი ავტომობილი, მსუბუქი არტილერია, მსუბუქი კავალერია

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 296.