ავტომობილი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ავტომობილი ავტომობილები ავტომობილნი
მოთხრობითი ავტომობილმა ავტომობილებმა ავტომობილთ(ა)
მიცემითი ავტომობილს(ა) ავტომობილებს(ა) ავტომობილთ(ა)
ნათესაობითი ავტომობილის(ა) ავტომობილების(ა) ავტომობილთ(ა)
მოქმედებითი ავტომობილით(ა) ავტომობილებით(ა)
ვითარებითი ავტომობილად(ა) ავტომობილებად(ა)
წოდებითი ავტომობილო ავტომობილებო ავტომობილნო


ავტომობილ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სატრანსპორტო საშუალება - მანქანა, რომელიც შიგაწვის ძრავათი მოძრაობა ურელსო გზებზე.
დამარცვლა:
ავ·ტო·მო·ბი·ლი
სინონიმები:
ავტომანქანა

თარგმანები