ავტომობილი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ავტომობილ- ავტომობილ-ებ- ავტომობილ-ნ-
მოთ. ავტომობილ-მა ავტომობილ-ებ-მა ავტომობილ-თ(ა)
მიც. ავტომობილ-(ა) ავტომობილ-ებ-(ა) ავტომობილ-თ(ა)
ნათ. ავტომობილ-ის(ა) ავტომობილ-ებ-ის(ა) ავტომობილ-თ(ა)
მოქ. ავტომობილ-ით(ა) ავტომობილ-ებ-ით(ა)
ვით. ავტომობილ-ად(ა) ავტომობილ-ებ-ად(ა)
წოდ. ავტომობილ- ავტომობილ-ებ- ავტომობილ-ნ-


ავტომობილ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სატრანსპორტო საშუალება - მანქანა, რომელიც შიგაწვის ძრავათი მოძრაობა ურელსო გზებზე.
დამარცვლა:
ავ·ტო·მო·ბი·ლი
სინონიმები:
ავტომანქანა

თარგმანები