ხორცი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ხორცი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ადამიანის ან ცხოველის სხეულის კუნთოვანი ნაწილი.
  „ფერი კარგი ჰქონდა, ხორცი უკეთესი, სმა-ჭამა და ძილი ხომ რაღა. მეტი რა უნდა ქართველ კაცს, რომელიც ბედს და უბედობას ბალნით არჩევს“
 2. დაკლული (მოკლული) ცხოველის ან ფრინველის სხეული, მისი ნაწილები, რომელსაც საჭმელად იყენებენ.
  „ ჩამოუარა დასტურიძემ მაგიდას, თითო ნაჭერი ხორცი ამოაკლო თითო ჩანახსა.“
 3. ნაყოფის რბილი ნაწილი.
 4. ადამიანის სხეული.
  „მე თუ წიგნი არ ვიცი, კაცი აღარ ვარ, ქუდი არა მხურავს, განა! ხორცი მე არ მაკლია და ფერი.“
 5. ფიზიკური არსებობა («სულის» საპირისპიროდ).
  „ მხოლოდ ის იქნება, რომ კახელებმა სახელი მაინც ნახეს, ხორცი გასწირეს და სული გადაირჩინეს, და ჩვენ კი სულსაც ვწყმენდავთ! … “
 6. გადატანით: მომაგრდება, წელს გაიმაგრებს.
 7. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი.
  ავხორცი. ერთხორცი. მეტხორცი. სისხლ-ხორცი. სულ-ხორცი. ფერ-ხორცი. ძვალ-ხორცი
  „უკუნისამდე ნუ შეაკრთობენ თქვენდა ურგებად მაღმერთებელნი მკვირცხლნი, ავხორცი და ტკბილ ვნებიანი სატირნი.“
  ➤ სინონიმები: ლეში, ჩიჩია, ჯიჯია

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ხორც-წვენი, ხორციანობა, ხორციელი, ხორციჭამია, ხორცკომბინატი, ხორცმეტი, ხორცმრავალი, ხორცპროდუქტი, ხორცსავსე, ხორცსავსეობა, ხორცსაკეპი, ხორცშესხმა, ხორცშესხმული, ხორცშეუსხმელი
➤ შესიტყვებები: ხორცს უდნობს , ჩილა ხორცი, ხორცი მოემატება, მშრალი ხორცი, თეთრი ხორცი, შავი ხორცი, საზარბაზნე ხორცი , სულისა და ხორცის გაყრა , შუა ხორცად
➤ იდიომები: ხორცი ადნება  •  ხორცს დაყრის •  სისხლსა და ხორცში გაუჯდება •  ხორცით აღება •  ერთ სულ და ერთ ხორც

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 550.