ძაღლი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ძაღლი ძაღლები ძაღლნი
მოთხრობითი ძაღლმა ძაღლებმა ძაღლთ(ა)
მიცემითი ძაღლს(ა) ძაღლებს(ა) ძაღლთ(ა)
ნათესაობითი ძაღლის(ა) ძაღლების(ა) ძაღლთ(ა)
მოქმედებითი ძაღლით(ა) ძაღლებით(ა)
ვითარებითი ძაღლად(ა) ძაღლებად(ა)
წოდებითი ძაღლო ძაღლებო ძაღლნო


ძაღლ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მგლის მოდგმის გაშინაურებული ცხოველი; იყენებენ სანადიროდ, ქონების დასაცავად და სხვა.
  2. გადატ. იხმარება როგორც სალანძღავი სიტყვა
დამარცვლა:
ძაღ·ლი მრ. ძაღ·ლე·ბი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
სიტყვები: ძაღლთაპირი, ძაღლთოდენა, ძაღლთუმრავლესი, ძაღლისბირკა, ძაღლისენა, ძაღლისკბილა, ძაღლის შვილი, ძაღლკატურად, ძაღლმაყვალა, ძაღლნიორა, ძაღლუმადური, ძაღლური, ძაღლყურძენა.
გამოთქმები: ძაღლადაც არ ჩააგდებს, ძაღლის ბედი აქვს, ძაღლი არ გაიგდება გარეთ, ძაღლის გუნებაზეა, ძაღლის ლეკვი, ძაღლი პატრონს ვეღარა ცნობს, ძაღლის ყბას გამოიბამს

თარგმანები