მოტივი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

მოტივი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ფრანგული სიტყვიდან motif.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. მოქმედების აღმძვრელი მიზეზი. მოსაზრება, საბუთი, არგუმენტი.
    გაუგებარი მოტივი
  2. მუსიკა: მუსიკალური ნაწარმოების ძირითადი ელემენტი, რომელიც მელოდიის საფუძველია.
  3. სასაუბრო:კილო, ჰანგი.
  4. ლიტერატურა: სიუჟეტის უმარტივესი შემადგენელი ნაწილი.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: მოტივირება, მოტივირებული

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]