კონფლიქტი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

კონფლიქტი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ლათინურიდან conflictus

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. სერიოზული უთანხმოება, განხეთქილება; საწინააღმდეგო ინტერესების, შეხედულებათა, მისწრაფებათა შეჯახება.
    ➤ სინონიმები: განხეთქილება, დაპირისპირება, ურთიერთდაპირისპირება, უთანხმოება
    ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ჩხუბი, დავა
  2. ლიტერატურა: საზოგადოებრივი წინააღმდეგობანი, უკუფენილი მხატვრულ ნაწარმოებში.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: კონფლიქტური

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 353