ილუსტრაცია

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული


ილუსტრაცია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე ტექსტში ჩართული სურათი, რომელიც მის შინაარსთან არის დაკავშირებული.
  2. (არსებითი სახელი) რისამე ასახსნელად მოყვანილი თვალსაჩინო მაგალითი
დამარცვლა:
ი-ლუს-ტრა-ცია-ა
წყაროები და რესურსები:
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, 1990
თარგმანები