ევრიკა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


ევრიკა !

მნიშვნელობა
  1. (შორისდებული) ვიპოვე! ან აღმოვაჩინე! - სიხარულის, კმაყოფილების გამომხატველი წამოძახილი რისამე აღმოჩენის, რისამე მიხვედრის დროს
შენიშვნა:
გადმოცემით ეს წამოძახილი აღმოხდა არქიმედეს, როდესაც მან აღმოაჩინა ჰიდროსტატიკის ძირითადი კანონი
დამარცვლა:
ევ-რი-კა
ეტიმოლოგია:
ბერძნ. εὕρηκα, εὑρίσκω
სინონიმები:
ვაშა! არის!თარგმანები