ებრაელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ებრაელ- ებრაელ-ებ- ებრაელ-ნ-
მოთ. ებრაელ-მა ებრაელ-ებ-მა ებრაელ-თ(ა)
მიც. ებრაელ-(ა) ებრაელ-ებ-(ა) ებრაელ-თ(ა)
ნათ. ებრაელ-ის(ა) ებრაელ-ებ-ის(ა) ებრაელ-თ(ა)
მოქ. ებრაელ-ით(ა) ებრაელ-ებ-ით(ა)
ვით. ებრაელ-ად(ა) ებრაელ-ებ-ად(ა)
წოდ. ებრაელ- ებრაელ-ებ- ებრაელ-ნ-


ებრაელი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ისრაელის მოქალაქე, ისრაელიტი
  2. (არსებითი სახელი) სემიტური წარმოშობის ხალხი
  3. (არსებითი სახელი) აბრაამის, ისააკის, იაკობის შთამომავალი
  4. იუდაიზმის მიმდევარი
სინონიმები:
ისრაელიტი, იუდეველი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ებრაელები, ებრაელობა, ებრაული


თარგმანები