ებრაული

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ებრაული[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ნაწარმოებია ებრა ფუძეზე სადაურობის აღმნიშვნელი -ულ სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
 1. ისრაელის ან ებრაელების კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  ებრაული ენა. ებრაული კულტურა
  ➤ ანტონიმები: არაებრაული
 2. ებრაული ენის კუთვნილი, ებრაულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ➤ სინონიმები: ივრითი, იდიში
არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ებრაული ენა
  ბავშვობაში ებრაულს ვსწავლობდი
 2. სასაუბრო: ებრაული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ შესიტყვებები: ებრაული ენა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]