ბოლოკი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ბოლოკ- ბოლოკ-ებ- ბოლოკ-ნ-
მოთხრობითი ბოლოკ-მა ბოლოკ-ებ-მა ბოლოკ-თ(ა)
მიცემითი ბოლოკ-(ა) ბოლოკ-ებ-(ა) ბოლოკ-თ(ა)
ნათესაობითი ბოლოკ-ის(ა) ბოლოკ-ებ-ის(ა) ბოლოკ-თ(ა)
მოქმედებითი ბოლოკ-ით ბოლოკ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ბოლოკ-ად(ა) ბოლოკ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ბოლოკ- ბოლოკ-ებ- ბოლოკ-ნ-


ბოლოკი
ბოლოკები

ბოლოკი

მნიშვნელობა
  1. ორწლოვანი ბოსტნეული მცენარე ჯვაროსანთა ოჯახიდან. საკვებად გამოიყენება მისი ფესვი, რომელიც შითელი კანის მქონე თეთრი ბოლქვია. აქვს სპეციფიკური მწარე გემო.
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ბო-ლო-კი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ბოლოკა, ბოლოკურა
შეადარეთ:თარგმანი