არაბული

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

არაბული¹[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ნაწარმოებია არაბ ფუძეზე სადაურობის აღმნიშვნელი -ულ სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
 1. არაბულენოვანი ხალხების კუთვნილი, დამახასიათებელი;
  არაბული ენა. არაბული კულტურა. არაბული ჯიშის ცხენი
  ➤ ანტონიმები: არაარაბული
 2. არაბული ენის კუთვნილი, არაბულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  არაბული პოეზია
არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. არაბული ენა
  ბავშვობაში არაბულს ვსწავლობდი
 2. სასაუბრო: არაბული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  არაბულს მეცადინეობს

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: არაბულენოვანი
➤ შესიტყვებები: არაბული ენა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]


არაბული²[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი, ქართული გვარი[რედაქტირება]
 1. ქართული გვარი.

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]