ანალიზი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რისამი შესწავლა მისი ნაწილებად დაშლის გზით (შდღ. სინთეზი). მ ა თ ე მ ა ტ იკ უ რ ი ა ნ ა ლ ი ზ ი - უმაღლესი მათემატიკის მთავარი ნაწილი, რომელიც შეიცავს დიფერენციალურ და ინტეგრალურ აღრიცხვას.
დამარცვლა:
·ნა·ლი·ზი
ეტიმოლოგია:
ბერძნული სიტყვიდან analysis – დაშლა
წყაროები და რესურსები:
უცხო სიტყვათა სასკოლო ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, 1992, 1999.თარგმანები