ადვილი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ადვილი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
  1. რასაც დიდი ფიქრი, შრომა, ძალ-ღონე არ სჭირდება, იოლი.
    მეგობრის პოვნა ძალიან რთულია, დაკარგვა კი — ძალიან ადვილი.
    ➤ სინონიმები: იოლი, მარტივი, მსუბუქი , საადვილო, ადვილად შესასრულებელი, შეღავათიანი, სახელდახელო, მარჯვე, მომარჯვებული, უბრალო, ხელადსახმარი, დასახმარი
    ➤ ანტონიმები: ძნელი, რთული, მძიმე

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აადვილებს, ადვილად, ადვილდება, გააადვილებს, გაადვილება, გაადვილებული, გაიადვილებს, გაუადვილებს, იადვილებს, უადვილებს, უადვილესი, მოადვილო

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]