ფიფქი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
ფიფქი

ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფიფქ- ფიფქ-ებ- ფიფქ-ნ-
მოთხრობითი ფიფქ-მა ფიფქ-ებ-მა ფიფქ-თ(ა)
მიცემითი ფიფქ-(ა) ფიფქ-ებ-(ა) ფიფქ-თ(ა)
ნათესაობითი ფიფქ-ის(ა) ფიფქ-ებ-ის(ა) ფიფქ-თ(ა)
მოქმედებითი ფიფქ-ით(ა) ფიფქ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფიფქ-ად(ა) ფიფქ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფიფქ- ფიფქ-ებ- ფიფქ-ნ-

ფიფქი (ფიფქები)

  1. თოვლის კრისტალი. ◆ რამდენი ფიფქი ზეცას მოსწყდება, იმდენი თეთრი დღე მოგემატოთ (ა. მირცხ.) ◆ [ზეინაბს] გრძელ წამწამებსა და მოშვილდულ წარბებზე თოვლის ფიფქი ეყარა (რ. გვეტ)

წარმოთქმა

IPA: [pʰɪpʰkʰɪ]:აუდიო მაგალითი: ფიფქი ?

წარმოქმნილი სიტყვები

  1. დაფიფქვა
  2. ფიფქვა

თარგმანები