აბრეშუმი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

აბრეშუმი[რედაქტირება]

აბრეშუმის ქსოვილის სამოსელი აბრეშუმისავე ძაფით მოქარგული,
ჩინური ნამუშევარი

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

სპარსული - ابریشم (აბრიშამ)

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი [რედაქტირება]
  1. აბრეშუმის ჭიის პარკისაგან ამოხვეული ძაფი. ძველ ქართულად „ჭიჭნაური“.
  2. ამ ძაფის ქსოვილი
    „აი ეხლაც, შენი კვნესამე, ერთი გაბმა აბრეშუმი მოგართვი, ღმერთი და თქვენი წყალობა თუ კიდევ შეგვაძლებინებს — კიდევაც თქვენი ყურმოჭრილი ყმანი ვართ. ბაბალემ ჯიბიდამ ამოიღო ერთი გაბმა აბრეშუმი და მიართო კნეინასა.“
    ➤ სინონიმები: ჭიჭნაური, ყალამქარი, შეიდიში, ყანაოზი, მოვი, დარაია, ზარბაბი, მერდინი, ქალაღაია, თაფთა, ხატაური, ხათაია, ხასი, ჩიჩა-გლუხარა

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აბრეშუმა, აბრეშუმეული, აბრეშუმეულობა, აბრეშუმისდარი, აბრეშუმნარევი, აბრეშუმსაქსოვი, ფარჩა-აბრეშუმი
➤ შესიტყვებები: აბრეშუმის ჭია

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 5.
  • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 38.